Speaking Teacher - Free Download
Freeware/Shareware Download Center                     
Home     Software category     Just in softwares     Submit a program     Contact us

Home > Education::Languages > Speaking Teacher 3.1

Downloading Speaking Teacher 3.1

Download In Progress......

Description:
Ze Speaking Teachera mog? korzysta? zarówno osoby pe?no sprawne jak i niewidome. Wyboru trybu pracy dokonuje si? podczas pierwszego uruchomienie lub pó?niej zmieniaj?c ustawienia w opcjach. Program by poprawnie pracowa? potrzebuje zainstalowanych g?osów, odwied? stron? po dalsze informacje. Jak dot?d zosta?y przygotowane testy w ca?o?ci angloj?zyczne, polsko - angielskie, polsko ? niemieckie, polsko rosyjskie i inne.

 

Audio & Multimedia Business Communications Desktop Development Education Dwg Converter Games & Entertainment Graphic Apps Home & Hobby Network & Internet News Security & Privacy Servers System Utilities Web Development Others
Copyright © 2000 - 2021 FreeSharewareCenter.com - Freeware and Shareware Download Center.
All Rights Reserved.